Certificazioni BIO


BIO SUISSE

 

BIO SUISSE

IFS Natura Iblea

IFS International food standard

IFS Natura Iblea

BioAgriCert s.r.l.

Certificato di conformità dei prodotti biologici Natura Iblea srl.
Periodo di validità 18/10/2014 to 20/06/2016

BioAgriCert s.r.l.

Global Gap Op. 2

GLOBAL GAP OP.2